Workshop: Harmonieus Samen Werken en Samen Leven

Omgaan met Micro-agressies

Ook in het Engels en ook per Zoom

door Joan de Windt, auteur van WEG met Mental Slavery
Tel: 06 22297789, email: dewindtjoan@gmail.com

‘Waar kom je echt vandaan?’ ‘Doe je nu alsof je zo dom bent, of ben je echt zo blond!‘ ‘Jullie zijn daar zo goed in!’

Dit zijn voorbeelden van micro-agressies, subtiel alledaags racisme, seksisme, antisemitisme, anti-islamisme of homofobie enz. Vaak niet slecht bedoeld, maar soms met rampzalige gevolgen. Het blootstaan aan dit soort krenkingen kan mensen op den duur ziek maken, zo blijkt uit onderzoek.

INHOUD

In deze workshop kom je te weten welke micro-agressies er zijn, wat dit fenomeen inhoudt en wat deze subtiele uitingen teweegbrengen bij de ontvangende partij. Je leert herkennen hoe je je voelt en hoe dit over te brengen aan de ander. En wel op zo’n manier dat die een stuk wijzer wordt. Een win-win-winsituatie voor alle betrokkenen.

DOEL

Je krijgt inzicht in je eigen gedrag, zowel als dader en als slachtoffer van micro-agressies. Hierdoor groei je in compassie voor jezelf en anderen. Je groeit in zelfrespect. En je voorkomt dat je ziek wordt. (Burnout, overspannen, depressie)

VOOR WIE

Mensen die in harmonie met andere groepen qua etnische afkomst, gender, geloof, gezondheid of seksualiteit willen wonen en werken, door zich beter bewust te worden van de vele (soms onbewuste) vooroordelen die de omgang bemoeilijken.

Workshop: Weg met Mental Slavery

Joan de Windt

De workshop ‘WEG met Mental Slavery’ van Joan de Windt, is bedoeld voor de afstammelingen van tot slaaf gemaakte Afrikanen. In Nederland zijn dat dus (voormalig) Antillianen,  Surinamers en Kaap Verdianen.

Eeuwen van slavernij en daarna kolonialisme hebben, onder meer in de vorm van racisme, invloed gehad op geest en denken van alle mensen in de wereld. Maar ook wij, de afstammelingen van de tot slaaf gemaakte Afrikanen hebben dit racisme geïnternaliseerd in de vorm van mental slavery.

File ID 89491221 | © Noriko Cooper | Dreamstime.com

Mental slavery zijn dus de beperkende gedachten en vooroordelen die in ons onbewuste liggen opgeslagen en die ons belemmeren ons volledige potentieel waar te maken. In de workshop krijgen we kennis aangereikt en worden we ons bewust van wat in ons verborgen ligt. We doen oefeningen om onszelf te genezen en grootser, trotser en zelfbewuster te worden. Oefeningen om vrede te sluiten met ons verleden zodat het transformeert van blokkade naar stuwende kracht tot succes.

Trefwoorden: meer harmonie op de werkvloer vooroordelen racisme discriminatie microaggressions groeien in zelfrespect en zelfliefde intercultureel samenwerken diversiteit en inclusie empowerment eigenwaarde