WELKOM

Nederland, en de hele wereld, lijkt in een stroomversnelling terecht te zijn gekomen in het debat over racisme. De dood van George Floyd in de VS heeft onder de wereldbevolking een gevoel van woede en verontwaardiging losgemaakt. Het was de druppel die de emmer deed overlopen.

Overal lees ik artikelen over de vraag hoe we racisme nu in de praktijk gaan aanpakken. Ik lees over wervings- en selectieprocedures, over het vinden van zwarte- en migrantenkandidaten, over sollicitatieprocedures waarbij niet op naam, kleur en afkomst wordt gelet. En dan komt de volgende vraag: eenmaal binnen, hoe hou je die zorgvuldig geselecteerde kleurrijke werknemer dan ook binnen?
Sommige werkplekken blijken als draaideuren te werken. Ze raken de mensen net zo hard kwijt als dat ze hen binnenhalen.

WORKSHOP

Over hoe de sfeer op de werkvloer of studievloer zodanig te verbeteren dat mensen harmonieus en plezierig samenwerken heb ik een training in twee delen ontwikkeld. Ik geef deze training nu al enkele jaren en heb deze steeds beter kunnen inrichten aan de hand van de ervaringen die ik opdeed. Daardoor geef ik nu een training die in Nederland uniek is. Ik kwam er namelijk achter dat mensen pas kunnen luisteren en de boodschap in zich opnemen, als er ook naar hen geluisterd wordt. Naar hun ervaringen en hun pijn. Maar heel weinig mensen zijn in staat te luisteren naar het verhaal over racisme en vooroordelen, zonder zich beschuldigd, tekortgedaan en miskend te voelen.

Daarom is mijn training zo opgezet dat zwart en wit en alle kleuren en afkomsten luisteren naar elkaar, naar de microaggressions (krenkingen) waar elk van ons mee te maken krijgt. Hoewel de al 400-jaar bestaande onrechtvaardigheid van racisme qua grootheid niet te vergelijken is met de microaggressions als pesterijen omdat iemand rood haar heeft, zijn er wel degelijk overeenkomsten. De ervaring van onrechtvaardigheid en pijn van de een kan zeker helpen bij het begrijpen van de pijn van de ander.

We leren oog te hebben voor alle soorten van krenkingen en vooroordelen, hoe voor onszelf en/of een collega op te komen, zodat er meer begrip ontstaat, in plaats van conflict. Door, op de juiste manier, voor onszelf op te komen groeien we ook nog eens in respect en waardering voor onszelf en dus in levensgemak.

De training geeft deelnemers tools in handen die zij de rest van hun leven kunnen inzetten.

De trainingen worden ervaren als zeer leerzaam en pleziering.

De training helpt daadwerkelijk om een betere sfeer op de werkvloer te scheppen, waardoor iedereen zich er beter thuis kan voelen en de samenwerking verbetert.

Trefwoorden: meer harmonie op de werkvloer vooroordelen racisme discriminatie microaggressions groeien in zelfrespect en zelfliefde intercultureel samenwerken diversiteit en inclusie